ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům zvaný Řetězový

Dům zvaný Řetězový

Riegrovo náměstí 160/13, umístěna na Dům zvaný řetězový

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům zvaný Řetězový (č. p. 160)

se připomíná již v letech 1612 jako majetek zvoníků u P. Marie, Chrbů. V roce 1818 jej koupil význačný kroměřížský lékař dr. Tadeáš Mastalier a přestavěl jej v módním slohu empírovém. Byl to jeden z nejpěknějších kroměřížských domů, vpředu do uliční fronty byl ozdoben těžkými řetězy na kamenných podstavcích, odtud dostal jméno. Když jej v roce 1929 odkázala jeho majitelka Řádu milosrdných sester, stal se z něho podle znění testamentu dům, kde byli chováni chudí, staří a nemocní lidé. Dům byl tehdy renovován, ke své škodě ochuzen o empírovou fasádu, z níž zůstal zachován jen portál a uvnitř některé kamenné články ze schodiště. Od roku 1863 zde bydlel, a potom v nedaleké farní budově, vynikající pedagog a spisovatel František Slaměník. Ve vedlejším domě bydlel v roce 1848-49 český politik František Ladislav Rieger.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015