ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům zvaný Prinzhaus

Dům zvaný Prinzhaus

Malý val 1539

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům zvaný Prinzhaus (č. p. 1539/53)

vyrostl na místě drobných domků, které se tu za hradbami připomínají už v roce 1788. Domky koupil v roce 1883 kardinál Fürstenberg a vystavěl tu honosnou budovu pro lesní zařizovací kancelář, ale sotva byla hotova, ubytoval se tu v roce 1885 rakouský korunní princ Rudolf s chotí a kromě něho některá ruská velkoknížata. Bylo to za schůzky rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem II. Město bylo tehdá v plném lesku, slovanské obyvatelstvo vítalo nadšeně cara všech Rusů, všude průvody, banderia, kroje Hanáků, Slováků, Valachů. Po roce 1848 byl to pro město jeden z nejslavnějších dnů 19. století. Domu, kde bydlel korunní princ Rudolf, se od těch dob říká Prinzhaus.
, zdroj: Patka 30. 1. 2015
zdroj: Patka 30. 1. 2015