ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům Večerkův

Dům Večerkův

Vodní 56/11

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům Večerkův

Grunty domu patrně ve sklepeních sahají do gotického středověku. Byl to šenkovní dům I. třídy, na němž se v roce 1621 připomíná měšťan Vácslav Pezinger, potom kantor Pavel Sojka a kněz Domalius. Ve století 19. jej vlastnila význačná rodina Záblatských a vařila v jeho prostorách mýdlo. Jedním z posledních majitelů byl obuvník Jan Večerka, písmák a sběratel kroměřížských starožitností. V domě bývala pozdně gotická dřevěná madona, zvaná Kroměřížská, v životní velikosti, jež je nejkrásnější z gotických skulptur města. Je uložena na probošství. V letech 1972-73 byl dům nákladně opraven, přičemž byla zachována novější renesančně secesní fasáda z rozhraní 19. a 20. století, která nahradila původní vzhled domu po požáru v r. 1857.

Komentář

Dnes je v domě sídlo lékárny U Madony a také několik ambulací. Dům je v soukromých rukou.
, zdroj: Patka 1. 9. 2016
zdroj: Patka 1. 9. 2016