ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům U černého orla

Dům U černého orla

Velké náměstí 24/9, umístěna na Pivovar Černý orel - Wechova lékárna (Lékárna U černého orla)

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům U černého orla (č. p. 24/9 dříve 24/4)

Renesanční stavba s klenbami v přízemku bývala šenkovním domem I. třídy v držení drobných šlechticů u biskupského dvora. V roce 1612 se tu připomíná Krištof Hýbl z Trutnova a na Troubkách. Od roku 1729 byla zde zřízena druhá městská lékárna U černého orla Janem Mikulášem Pfaffem z  Mikulova. Po roce 1848 byl zde lékárníkem kroměřížský purkmistr Anton Wech.

Byla zde přes sto let lékárna. Dnes je to soukromý Hotel U černého orla s místním pivovárkem.
, zdroj: Patka 31. 8. 2016
zdroj: Patka 31. 8. 2016