ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům Rottalovský - Velké nám.

Dům Rottalovský - Velké nám.

Velké náměstí 43, umístěna na Rottalovský dům - Velké nám.

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům Rottalovský

je renesanční se zachovalými klenbami. Vlastnil jej v roce 1621 biskupský mincmistr Honz Loz, zapletený do povstání v roce 1618. Dům byl proto zkonfiskován a držel jej kardinál Ditrichštejn, potom Alina Bruntálská z Vrbna, paní na Kvasicích, která se provdala za hraběte Jana z Rottala, zemského hejtmana moravského, jemuž se v dějinách říká zlý Rottál. Po švédském vpádu byl vypálený a zpustlý dům přestavěn a jeho majitelem byla kroměřížská vrchnost biskup Lichtenštejn z Kastelkornu. V roce 1886 byl dům zakoupen rezervním fondem Spořitelny města Kroměříže. V roce 1921 jeho zevnějšek opraven a přistavěno II. patro. Byla zde pak městská spořitelna.

Úprava textu v r. 2007:
…V roce 1921 bylo přistavěno druhé patro a do roku 1952 zde sídlila městská spořitelna. Česká spořitelna pak znovu získala tento dům v roce 1991 a sídlí tam dodnes.
, zdroj: Patka 30. 1. 2015
zdroj: Patka 30. 1. 2015