ENKM Objekty Smaltované tabulky Domy kanovníků a vikářů

Domy kanovníků a vikářů

Stojanovo náměstí 6/1, umístěna na Nová vikárka - domy kanovníků a vikářů

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Domy kanovníků a vikářů (č. p. 6/1,3,5, tabulka není dochována)

Pozdně barokový celek s mansardovou střechou, třemi vchody a půvabně členěným průčelím, byl postaven koncem 18. století. Po požáru v roce 1938 byla budova renovována. Pamětní deska připomíná kněží umučených ve druhé světové válce.