ENKM Objekty Smaltované tabulky Budova žákovského internátu (dnes arcibiskupské gymnázium)

Budova žákovského internátu (dnes arcibiskupské gymnázium)

Pilařova 3, umístěna na Arcibiskupské gymnázium (budova)

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Budova žákovského internátu (arcibiskupské gymnázium, č. p. 3, tabulka není dochována)

Bývala dříve pacholecím seminářem a pak arcibiskupským gymnasiem. Část budovy, přiléhající u kostela sv. Mořice k zachovalým městským hradbám, vybudoval v roce 1855 kardinál Fürstenberg. V roce 1911 byla pak stržena sousední baroková biskupská jízdárna a na tomto místě na Sněmovním náměstí postavena nová část gymnasia, slohově dobře přiléhající k Mlýnské bráně i k chrámu sv. Mořice. V roce 1949 byl zde vybudován internát pro žáky kroměřížských škol.