ENKM Objekty Smaltované tabulky Budova žákovského internátu (dnes arcibiskupské gymnázium)

Budova žákovského internátu (dnes arcibiskupské gymnázium)

Pilařova 3

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Budova žákovského internátu (arcibiskupské gymnázium, č. p. 3, tabulka není dochována)

Bývala dříve pacholecím seminářem a pak arcibiskupským gymnasiem. Část budovy, přiléhající u kostela sv. Mořice k zachovalým městským hradbám, vybudoval v roce 1855 kardinál Fürstenberg. V roce 1911 byla pak stržena sousední baroková biskupská jízdárna a na tomto místě na Sněmovním náměstí postavena nová část gymnasia, slohově dobře přiléhající k Mlýnské bráně i k chrámu sv. Mořice. V roce 1949 byl zde vybudován internát pro žáky kroměřížských škol.