ENKM Objekty Smaltované tabulky Budova učitelského ústavu (Justiční akademie)

Budova učitelského ústavu (Justiční akademie)

Masarykovo náměstí 183/15, umístěna na Justiční akademie

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Budova učitelského ústavu (č. p. 183/4, původní text Jindřicha Spáčila)

Dnes základní devítiletá škola, byla postavena v městském hradebním příkopu v letech 1875 – 77 architektem Gustavem Merettou, obnovitelem olomouckého dómu a stavitelem chrámu v Ratajích. Je to krásná novorenesanční stavba, připomínající spíše divadlo než školu. Byla postavena za německého purkmistra Aug. Benesche a nešetřeno při její stavbě penězi, měla tehdy dokumentovat sílu zanikajícího kroměřížského němectví. Do r. 1919 zde byla umístěna německá reálka, potom český učitelský ústav. Rozpaky v době bojů o českou Kroměříž působilo umístění čtyř soch v průčelí, které vytvořil kroměřížský sochař Ant. Tomáš Beck. Umístil tam předně Komenského, je to jedna z jeho prvních soch u nás, dále je tam kroměřížský rodák a vynikající cestovatel Ferd. Stolička, vídeňský hvězdář Litrow a vynálezce lodního šroubu Ressel. Ve dvoře budovy jsou dobře zachovalé městské hradby. Národní umělec Max Švabinský (1873 – 1962) chodil do této budovy jako žák pět let.

Komentář

Justiční škola (původní text upraven v roce 2005) dnes Justiční akademie

Budova v novorenesančním slohu byla postavena v místě městského hradebního příkopu v letech 1875-77 Janem Aulegkem, podle návrhu architekta Gustava Meretty. Do roku 1919 zde byla umístěna německá reálka, potom český učitelský ústav a později základní škola. Umělecká výzdoba je dílem kroměřížského stavitele Antonína Tomáše Becka. V nikách jsou umístěny dekorativní vázy a alegorické postavy znázorňující Vědu, Architekturu, Sochařství a Malířství. Čtyři sochy v průčelí zpodobňují pedagoga a vědce Jana Amose Komenského, Ferdinanda Stoličku – kroměřížského rodáka, významného geologa a cestovatele, dále rakouského hvězdáře Johanna v. Littrow a vynálezce loudního šroubu Josefa Ressla. Medailony zdobí reliéfní portréty sochařů Canovy a Michelangela. Ve dvoře budovy jsou zachovány zbytky městských hradeb.
, zdroj: Patka 30. 1. 2015
zdroj: Patka 30. 1. 2015