ENKM Objekty Smaltované tabulky Budova pivovaru

Budova pivovaru

Prusinovského 114/2, umístěna na Starý pivovar

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Budova pivovaru (původní text Jindřicha Spáčila)

Budova pivovaru právovárečných měšťanů vznikla v období renesance, právo vařiti pivo je však v Kroměříži zhruba tak staré jako je město samo. V 16. století, v letech 1540 – 1567, setkáváme se v Kroměříži s osmi domy nákladnickými, které měly právo na vlastních pánvích vařit pivo a dodávat je šenkovním domům, to je většině domů na náměstí a v přilehlých ulicích. Šenkovní domy mohly ve svých mázhauzech, to je v širokých přízemních chodbách, šenkovat, když na ně přišla pořádka. Bývalo to několikrát do roka. Nejdéle se udrželo nákladnické právo na domě, v němž je dnes hotel Haná. Roztroušené domácí pivovary nebyly hospodárné, proto se šenkovní domy koncem 16. století sdružily a vybudovaly společný pivovar vedle radnice, v ulici, která se jmenovala Pivovarská. Pivovar patřil právovárečným měšťanům a ti si zde dávali vařit předepsaný počet várek, které pak doma šenkovali. Pivkoštéři čili lízníci vychutnávali piva, než byla přivezena k šenkování. I bývala prý někdy ošípaná v celém městě ožralá, když se várka nepodařila. Když tento hostinský způsob pomalu odumíral, přivlastnilo si město pivovar a vařilo v něm ještě na počátku našeho století. Pivovarská budova, renesanční, s krásně klenutými stropy, pomalu pustla, dole byla řada krámků, na dvoře uhelné skladiště. Teprve od roku 1953 dalo město budovu nákladně renovovat podle návrhu ing.arch. Vladimíra Capouška a vytvořilo z ní příjemné společenské prostředí se sálem, jehož výzdobu, stejně jako sgrafito v průčelí budovy, provedl akademický malíř Vladimír Škranc. Má tu sídlo závodní klub Pal-Magneton.
Dnes patří Starý pivovar Domu kultury Kroměříž.

Komentář

Budova pivovaru (původní text upraven v roce 2005)

Z původního textu byla vynechána pouze věta: I bývala prý někdy ošípaná… a upraven konec v tomto znění: V roce 1953 byla budova renovována podle návrhu ing. arch. Capouška na společenské centrum se sálem, jehož výzdobu provedl akademický malíř Vladimír Škranc.