ENKM Objekty Smaltované tabulky Budova kroměřížského gymnázia

Budova kroměřížského gymnázia

Masarykovo náměstí 496/13

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Budova kroměřížského gymnasia (č. p. 496/13, tabulka není dochována)

byla postavena na Kovářském předměstí na místě starých domů a vojenského lazaretu 1889-1890, podle návrhů brněnských architektů Tebicha a Karáska. České gymnasium bylo založeno v Kroměříži po dlouhých bojích již v roce 1882, ale vyššího gymnasia docíleno teprve v roce 1888 za prvního českého starosty Vojtěcha Kulpa, za něhož byla v roce 1887 definitivně odstraněna umělá germanisace města. V čele nově založeného gymnasia stál znamenitý pedagog a organizátor prof. František Višňák, prvními profesory byli: Bedřich Fialka, dva Josefové Klvaňové, Josef Sloupský a Ant. Krejčiřík. Zpěvu vyučoval Jan Talich, otec národního umělce Václava Talicha.