ENKM Objekty Smaltované tabulky Biskupský pivovar

Biskupský pivovar

Na Kopečku 1537/5, umístěna na Arcibiskupský pivovar

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Biskupský pivovar (č. p. 1537 a 1538 /5, tabulka není dochována)

Stával od nepaměti za hradbami v místech, kde se říkalo Na kopečku. Vařívalo se tu pivo nejen k potřebě biskupského dvora, ale i pro šenky v poddanských dědinách. Vaří se tu pivo nejméně 500 let. Nejstarší část stavby směrem k severu je ozdobena kamennou deskou biskupa Habsburka Leopolda Viléma, arciknížete rakouského a belgického místokrále z druhé půlky 17. století. Pivovar byl v přední části modernizován v letech 1910-11. Před touto částí stojí zajímavé sousoší Pozdravení andělské. Je to krásné barokové dílo francouzského sochaře Dieussarta. Dal je v roce 1696 postavit biskupský mincovní vardín Ondřej Sinapi.

Komentář

V současné době patří pivovar do soukromého vlastnictví. Pivo se přestalo vařit od devadesátých let.