ENKM Objekty Smaltované tabulky Biskupská sýpka

Biskupská sýpka

Informační tabulka osobnosti: Wolfgang Hannibal Schrattenbachu ze

Gen. Svobody 1191/24, umístěna na Biskupská sýpka - Schrattenbachova

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Biskupská sýpka (č. p. 1191)

Byla postavena v předměstské osadě Novosadech, která byla do roku 1849 samostatnou dědinou v biskupském poddanství. Při vojenských vpádech byly právě tyto části města napadány, zvláště v roce 1643. Ještě v roce 1750 bylo zde 23 chalupníků, kteří robotovali po 20 dnů v roce. Se stavbou biskupské sýpky bylo tu započato v době biskupa Karla Lichtenštejna, podle návrhu architekta G. P. Tencaly, byla však dokončena až v roce 1711 za kardinála Schrattenbacha, jak o tom svědčí nápis na kamenné desce v mohutném barokovém štítu. Dokonale postavená a uvnitř sklenutá budova slouží svému účelu dodnes.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015