ENKM Objekty Smaltované tabulky Biskupská mincovna

Biskupská mincovna

Na Sladovnách 1491/2, umístěna na Biskupská mincovna

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Biskupská mincovna (č. p. 1491/2, tabulka není dochována)

Právo raziti vlastní minci měli olomoučtí biskupové od pradávna, ale časem tato výsada zanikala. Teprve roku 1608 byla v celé šíři obnovena císařem Rudolfem II. na žádost biskupa Ditrichštejna. Kde byla mince ražena, v které budově, nevíme, teprve v roce 1665 postavil biskup Lichtenštejn mincovnu, jak o tom svědčí nápis nad jejím vchodem, opatřený biskupským znakem. Byly tu raženy mince stříbrné i zlaté, také pamětní biskupské medaile. Mince byly platné po celém Markrabství moravském, musely však mít váhu i zrno jako mince královské. Později, ve století 18., bylo zakázáno raziti drobnou minci a v roce 1759 bylo císařovnou Marií Terezií právo mincovní v Kroměříži zastaveno. Ražební stroje byly odvezeny do Vídně. Sbírky mincovních ražeb zůstaly však pro Kroměříž zachovány.