ENKM Ulice a náměstí Slovanské náměstí

Slovanské náměstí

RÚIAN: 240443

Historické názvy

Kostely

Pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, č. p. 1151/3

Sochy

Ptáci

Jiné objekty

Slovanské náměstí
Reliéf Kroměříže v Knihovně Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920