ENKM Objekty Pylony Sloup s křížem (švédský)

Sloup s křížem (švédský)

(dochovaný)

U Sýpek

Komentář

Sloup s křížem z roku 1683.
1997 - Mgr. Budík Jaroslav - Zrestaurováno a nově osazeno U Sýpek (z Holandské zahrady).

Na trojúhelné podnoži se zkosenými rohy stojí na nízkém podstavci sokl stejného půdorysu s rostlinným reliéfem na třech stěnách. Sokl je nahoře ukončen profilovanou římsou, na níž stojí na šestibokém plintu (pata sloupu) sloup ukončený nahoře hlavicí s rostlinným motivem. Na ní je na krycí desce umístěn hranol čtvercové základny ukončený nahoře další krycí deskou s křížem. Ve střední části sloupu je umístěna reliéfní kartuše. Horní hranol sloupu je na přední straně zdoben vsazenou deskou se symbolem kříže.

Nápisy:
Přední část: Wer recht verehrt die Heiligst Dreifaltigkeit wirst hilfe und beystand findale 16 zeit 83 - Kdo správně uctívá Nejsvětější trojici, ten najde pomoc a podporu, 1683.
Vzadu: AD 1683 den 24 May ist diese saule her gese B,T worden bete auch fvr mich. T.S. - Dne
24. května 1683 byl tento sloup vyroben B,T, modli se i za mě. T.S."

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

23143/7-6027, 1000134131

Ústřední seznam kulturních památek

23143/7-6027, 1000134131
, zdroj: Patka 13. 7. 2015
zdroj: Patka 13. 7. 2015