ENKM Školy Škola - Zlámanka (zrušena)

Škola - Zlámanka (zrušena)

Místní část Zlámanka

Zlámanka 42

Škola byla na gruntě Fabiána Nováka, který zde i vyučoval koncem 18. stol. V r. 1800 vyučoval ve svém domě č.41 Učitel Řehoř Kopia. Do r. 1825 probíhalo vyučování v obecním domku č. 39, poté byla nákladem náboženského spolku vybudována nová škola v č. 42, která existovala až do r. 1972.

Škola - Zlámanka (zrušena), zdroj: Patka 27. 4. 2022
zdroj: Patka 27. 4. 2022

Zdroje

SOBEK David. Kroměříž - Hanácké Athény XII. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (12), s.17.