ENKM Školy Škola - Těšnovice (zrušena)

Škola - Těšnovice (zrušena)

Místní část Těšnovice

Těšnovice 31

Škola je zmiňována už v r. 1632. V roce 1782 byla postavena nová škola a o pár let později byla prohlášena za nevyhovující a měla být přestavěna. R. 1874 byla původní škola rozšířena na dvojtřídní. Provoz těšnovické školy byl ukončen v r. 1978. Po r. 1989 byl provoz školy obnoven. Po 10 letech byl opět zrušen z důvodu nedostatku žáků. Dnes je v budově mateřská školka, knihovna a sídlo osadního výboru.

Škola - Těšnovice (zrušena), zdroj: Patka 27. 4. 2022
zdroj: Patka 27. 4. 2022

Zdroje

SOBEK David. Kroměříž - Hanácké Athény XII. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (12), s.17.