ENKM Školy Škola - Těšnovice (zrušena)

Škola - Těšnovice (zrušena)

Místní část Těšnovice

Těšnovice 31

Škola je zmiňována už v r. 1632 jako škola farní. V r. 1634–1649 je poměrně často vzpomínáno jméno učitele Jiřího Lipanského, který psal za faráře matriku. Po něm učil jeho syn Vavřín, bylo běžné, že si učitelé museli přivydělávat. Např. Karel Jančík byl učitelem a zároeň i šenkýřem. V roce 1782 byla postavena nová škola a o pár let později byla prohlášena za nevyhovující a měla být přestavěna. Vyučoval v ní děd Mirovíta Lorenze a to Jan Lorenz. V r. 1853 byla postavena škola nová a do r. 1874 fungovala jako jednotřídka. R. 1874 byla původní škola rozšířena na dvojtřídní. Navštěvovalo ji 110 žáků. Těšnovická škola byla triviální. Navštěvovaly ji děti ve věku 6-12 let. Prvními knihami byl katechismus, biblická dějeprava a evangelismus. Dozor nad školou příslušel místnímu faráři.Provoz těšnovické školy byl ukončen v r. 1978. V r. 1991 byl provoz školy obnoven. V r. 1998 byl opět zrušen z důvodu nedostatku žáků. Dnes je v budově mateřská školka, knihovna a sídlo osadního výboru.

Škola - Těšnovice (zrušena), zdroj: Patka 27. 4. 2022
zdroj: Patka 27. 4. 2022

Zdroje

SOBEK David. Kroměříž - Hanácké Athény XII. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (12), s.17.

DOČKALOVÁ, Zdena. V letošním roce je tomu 390 let, kdy byla prvně otevřena těšnovická škola. Týdeník Kroměřížska. 2022, 21, (41), s. 17.