ENKM Školy Škola spolku Libuše pro dívky (zrušena)

Škola spolku Libuše pro dívky (zrušena)

Komenského náměstí 440/2

Spolek Libuše byl průkopníkem ženských emancipačních snah v oblasti vzdělávání už od 70. let 19. stol. Předsedkyně spolku paní Kozánková se snažila vzdělávání prosadit, ale zájem nebyl velký, až za předsedkyně paní Kulpové (manželky starosty) byla slavnostně zahájena výuka v soukromé škole spolku. Až v roce 1907 bylo vzdělávání otevřeno veřejnosti. Škola měla jen dva psací stroje a tak učitel G. Lorenc bral žákyně do cukrovaru. V r. 1910 byly rozšířeny vyučovací hodiny na 26 týdně.

Vládní rada H. Raulich doporučil vyučovat povinně němčinu a rozšíření na 30 hodin výuky, doporučil také zakoupit další psací stroje. V r. 1911 byla škola přejmenována na Jednoroční obchodní kurs pro dívky a absolventky. Po absolvování mohly dívky nabýt živnostenské koncese. Navrhl rovněž, aby škola byla dvouletá, ale spolek na to finančně nestačil a městské hospodářství se nechtělo podílet na tomto vzdělávání, proto byla škola pouze přejmenována. Od r. 1914/15 bylo psaní na stroje už předmětem povinným.

Škola byla řízena kuratoriem: JUDr. M. Barták, V. Povondra, Jan Fialka, J. Stáhala, J. Hlavsa, Š. Králík, F. Zdráhalová, G. Lorenc, J. Coufalík. V r. 1910 byla škola umístěna v budově školy na Komenského nám. Během války se vyučovalo na mnoha místech v budovách v Kroměříži. Škola byla ukončena až v r. 1923, kdy ji nahradila dvouletá Veřejná obchodní škola v Kroměříži. Dále historie viz Obchodní akademie.

Historické názvy

1903 – Dívčí obchodní škola pokračovací
1911 – Jednoroční obchodní kurz pro dívky
1923 – Veřejná obchodní škola
Škola spolku Libuše pro dívky (zrušena), zdroj: Patka 3. 4. 2022
zdroj: Patka 3. 4. 2022

Zdroje

70 let ekonomického školství v Kroměříži: 1900-1970. Kroměříž: Střední ekonomická škola, 1970.

ŠLANCAROVÁ, Martina. Kroměříž - Hanácké Athény VIII.: aneb z historie kroměřížských středních škol. Kroměřížský zpravodaj: informační měsíčník města Kroměříže. Kroměříž, 2021, (8), s.17.