ENKM Školy Škola - Bílany (zrušena)

Škola - Bílany (zrušena)

Místní část Bílany

Bílany 33

Škola byla v Bílanech už v r. 1789. Umístěna byla v obecním domku č. 53, později v r. 1793 byla přemístěna do domu č. 33, kde se vyučovalo až do r. 1860. Poté byla na tomto pozemku postavena škola nová. Ve škole se vyučovalo až do r. 1862, kdy byla z důvodů malého počtu žáků zrušena. Dnes zde sídlí knihovna a osadní výbor.

Škola - Bílany (zrušena), zdroj: Patka 25. 4. 2022
zdroj: Patka 25. 4. 2022

Zdroje

SOBEK David. Kroměříž - Hanácké Athény XII. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (12), s.17.