ENKM Osobnosti Rudolf Pečman

Prof.PhDr.Doc. Rudolf Pečman CSc.,DrSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 12. 4. 1931, Staré Město u Místku

Datum a místo úmrtí

† 16. 12. 2008 (77 let), Brno

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1940–1950 se učil hře na housle, Státní reálné gymnázium ve Frýdku - maturita 1950
1950–1953 u J. Jedličky v Brně
1950–1955 FF MU - hudební věda a estetika,
1968 CSc.
1989 DrSc.
1984 docent v oboru teorie a dějiny hudby
delší studijní a badatelské pobyty v Itálii a Rakousku
1990 jmenován profesorem

Zaměstnání

1947–1950 Městská hudební škola ve Frýdku
1953–1956 externě na Vyšší hudební škole (dnes Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského) v Kroměříži
1955 FF MU: asistent
1961–1984 odborný asistent muzikologického pracoviště
1956–1971 tajemník na muzikologickém pracovišti v Brně
1971–1989 zástupce vedoucího katedry
1971–1989 vedoucí oddělení hudební vědy
1989–1991 proděkan FF MU pro pedagogiku
nepravidelně působil na Hudební fakultě JAMU, kde byl činný i jako školitel a oponent magisterských a doktorských prací

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

člen mnoha oficiálních univerzitních grémií, hudebních institucí, organizací, spolků

Pohřben(a)

Brno H5e/35 (náhrobek vytvořil Václav Kyselka), poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/data/images/0274/thumbs/img13714.jpg

Zdroje

MÁTLOVÁ, Simona. Rudolf Pečman. In: Encyklopedie města Brna [online]. Brno, 12.12.2018 [cit. 2021-02-24]. Dostupné z: encyklopedie.brna.cz

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2022