ENKM Objekty Budovy Rožní dům - Prusinovského

Rožní dům - Prusinovského

Prusinovského 113/1

Komentář

Měšťanský dům U černého orla neb Černé koruny je mohutný dvoupatrový měšťanský dům situovaný na nároží jihovýchodní fronty Velkého náměstí, naproti radnice. Objekt, trojkřídlé dispozice, završený dvojicí valbových střech je středověkého původu, dnešní podobu získal přestavbami v 17. – 19. století.

NPÚ

45339/7-6009, 1000157777

Ústřední seznam kulturních památek

45339/7-6009, 1000157777
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Rožní dům proti radnici