ENKM Objekty Budovy Rottalovský dům - Velké nám.

Rottalovský dům - Velké nám.

Velké náměstí 43/31

Komentář

Dům ve Ztracené ulici tvořil zadní trakt domovní fronty souběžné se SV frontou Velkého náměstí.
MonumNet uvádí čo. 21.
Modernistická fasáda s pěti kanelovanými polosloupy ukrývá jeden z nejcennějších městských domů, který mezi lety 1636-1666 patřil zemskému hejtmanovi Janovi z Rottalu. Původní dispozice zůstala zachována. Suterém ukrývá raně gotický portálek. V r. 1921 proběhla renovace fasády. V devadesátých letech 20. stol. dvorní přístavba bezohledně zničila sled archeologických vrstev.

Dům slouží České spořitelně. Velkou diskusi při přestavbe vzbuzovaly střešní vikýře. Nakonec si je spořitelna prosadila.

NPÚ

29788/7-6009, 1000141186

Ústřední seznam kulturních památek

29788/7-6009, 1000141186
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Dům Rottalovský - Velké nám.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.