ENKM Ulice a náměstí Riegrovo náměstí

Riegrovo náměstí

RÚIAN: 240257

Historické názvy

Významné budovy

Cignův dům, č. p. 164/5
Dům zvaný řetězový, č. p. 160/13
Emeritní domy s kaplí (fara kostela Panny Marie), č. p. 150/1
Měšťanský dům - Blahoslavův sbor, č. p. 147/37
Měšťanský dům - Casino, č. p. 142/47
Měšťanský dům - Riegrovo nám., č. p. 130/71
Měšťanský dům - Riegrovo nám., č. p. 131/69
Měšťanský dům - Riegrovo nám., č. p. 158/17
Měšťanský dům - Riegrovo nám., č. p. 161/11
Měšťanský dům - Riegrovo nám., č. p. 192/30
Měšťanský dům - Riegrovo nám., č. p. 195/36
Měšťanský dům (Bábkovo stolařství), č. p. 163/1
Měšťanský Hirnlův dům, č. p. 140/51
Pekařství Josefa Schmidta, č. p. 189/24
Šenkovní dům, č. p. 141/49
Trtinovský dům, č. p. 149/33
Židovský dům, č. p. 265/6

Kostely

Kostel Nanebevzetí P. Marie, č. p. 1137/12

Školy

Mateřská škola - Šafaříkova ul. (zrušena), Riegrovo náměstí 149/33

Sochy

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Pamětní desky

Slaměník František, Riegrovo náměstí 160/13
Škranc Vladimír, Riegrovo náměstí 265/6
Čech František Jaroslav, Riegrovo náměstí 139/53
Presl Jan Svatopluk, Riegrovo náměstí 194/34
Rieger František Ladislav, Riegrovo náměstí 160/13
Tyl Josef Kajetán, Riegrovo náměstí 143/45
Mlčák Josef, Riegrovo náměstí 1137

Informační smaltované tabulky

Šenkovní dům IV. třídy, Riegrovo náměstí 124/17
Dům Lampartovský, Riegrovo náměstí 133/8
Dům zvaný Řetězový, Riegrovo náměstí 160/13
Fara kostela Panny Marie, Riegrovo náměstí 150/1
Starý šenkovní dům, Riegrovo náměstí 128/3
Trtinovský dům, Riegrovo náměstí 149
Šenkovní dům, Riegrovo náměstí 141/49
Josef Kajetán Tyl, Riegrovo náměstí 143/45

Kaple

Kaple svatého Jana Nepomuckého, Riegrovo náměstí 150
Hřbitovní kaple svatého Michala, Riegrovo náměstí 1137

Kašny

Kašna s puttem na delfínu (Riegrovo nám.)

Kříže

Kříž u kostela P. Marie