ENKM Objekty Budovy Renesanční dům s arkýřem

Renesanční dům s arkýřem

Vodní 104/2

Komentář

Jeden z mála renesančních domů v Kroměříži, jehož ztráta výrazně ochudila podobu nároží Vodní ulice a Velkého nám. i památkový fond města jako celek. Zdaleka viditelný válcový arkýř s věžovitou stříškou nebyl jen příznačným motivem renesanční městské architektury, ale také symbolicky podtrhoval klíčovou komunikační a ceremoniální roli Vodní ulice, spojující jednu z hlavních městských bran s náměstím.
Demolován 1930
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.