ENKM Objekty Budovy Řemenářovský - měšťanský dům

Řemenářovský - měšťanský dům

Jánská 25/1

Komentář

Rohový dům na Velkém náměstí - vchod z Jánské ulice.
Mohutný dvoupatrový měšťanský dům, ukončující jihozápadní frontu Velkého náměstí, tvořící zároveň součást zástavby ulice Jánské. Objekt s dochovanými pozdněstředověkými partiemi byl do dnešní podoby formován v 19. století.
V bývalé kanceláři advokáta Vilibalda Mildschuha zde při svém založení v roce 1897 sídlila Knihovna Kroměřížska.

NPÚ

41817/7-6009, 1000153943

Ústřední seznam kulturních památek

41817/7-6009, 1000153943
, zdroj: Patka 6. 12. 2021
zdroj: Patka 6. 12. 2021