ENKM Objekty Budovy Regentský dům - Velké nám.

Regentský dům - Velké nám.

Velké náměstí 39/23

Komentář

Na domě je umístěna pamětní deska Antonína Breitenbachera (dům v Pilařově ulici tvořil zadní trakt domovní fronty souběžné se severozápadní frontou Velkého náměstí).

Městský dům získal jméno po regentovi biskupských panství Janu Mikulášovi Reiterovi z Hornbergu. Objekt nese na fasádě pozůstatek pozdně renesanční sgrafitové výzdoby s motivy Posledního soudu, inspirované spíše jeho divadelní inscenací.

NPÚ

41522/7-6009, 1000153635

Ústřední seznam kulturních památek

41522/7-6009, 1000153635
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Pamětní desky

Breitenbacher Antonín

Informační smaltované tabulky

Regentský dům

Zdroje

Regentský dům. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 7.12.2021
zdroj: Patka 7.12.2021