ENKM Osobnosti Rajmund Cejnek

Rajmund Cejnek

Datum a místo narození

* 22. 8. 1860, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 27. 8. 1926 (66 let), Praha

Obor působení

tisk, žurnalistika

Vzdělání

německé gymnázium v Kroměříži
práva v Praze

Zaměstnání

kancelář JUDr. Vilibald Mildschuh
redaktor Kroměřížských Novin
působil v Sokole
působil v Uherském Hradišti - redaktor v Moravské Slovači
1889 - Praha - redaktor Politik (v němčině)
dopisovatel do dalších novin
1896 Spolek českých žurnalistů jednatel a poté místopředseda
pražský pensijní fond Spolek

Tiskové oddělení při presidiu ministerské rady

Komentář

spoluzakladatel Svazu slovanských novinářů a Všeslovanského svazu noninářů

Zdroje

HEJRET, Jan. Rajmund Cejnek. In: Moravská zemská knihovna: digitální knihovna [online]. Brno [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:e8cacfc0-74ac-11e4-9e20-005056827e52?page=uuid:8aed18c0-951a-11e4-9a7e-5ef3fc9bb22f

Naposledy aktualizováno: 4. 8. 2020