ENKM Osobnosti Rafael Kozák

pplk. Msgr. Rafael Kozák

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 23. 10. 1864, Přerov

Datum a místo úmrtí

† 14. 10. 1927 (62 let), Kroměříž

Obor působení

církev, armáda

Vzdělání

1887 vysvěcen na kněze v Trnavě

Zaměstnání

Poté se stal knězem gurkské diecéze
1899 aktivní služba vojenského kaplana v Dalmacii, ve Slovinsku
Za I. světové války se dostal do Vídně ve funkci správce vojenského superiorátu a byl povýšen na polního superiora II. třídy
konec války jej zastihl jako správce superiorátu v Bratislavě
1920 byl uvolněn z vojenské služby
Jako kněz odešel do rodné olomoucké arcidiecéze.
1923 jednatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje založený arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem

Komentář

Byl papežský čestný tajný kaplan, duch. rada biskupa gurkského v Celovci, rada arcibiskupské konzistoře v Olomouci a jednatel Ústředního apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje
Kromě své rodné řeči ovládal němčinu, maďarštinu, italštinu, chorvatštinu, slovinštinu a ruštinu.
Přes vojenské vystupování byl znám jako vzorný kněz a český vlastenec.

Pohřben(a)

Kroměříž 07/075, sektor 7, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 18.6.2018
zdroj: Patka 18.6.2018

Zdroje

Rafael Kozák. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 26. 9. 2023