ENKM Objekty Budovy Radnice

Radnice

Velké náměstí 115/1

Komentář

Dříve MonumNet uváděl čo. 14.
Radnice představuje jednu z dominant města, a to nejen jako výstavná renesanční budova, ale především jako historicky trvalý projev samosprávné suvenrenity. I v současné době slouží potřebám městské reprezentace a v rámci svého úředního provozu je i částečně přístupná veřejnosti.
První zmínky jaou v r. 1574 kdy je zmiňována apatyka a poté v r. 1561, kdy byl Václavem Konvářem odlit hodinový cimbál. Výstavba radnice tak byla provedena za biskupa Marka Kuena (1553-1563). Heraldická pamětní deska na radnici je Františka z Dietrichsteinu, kardinálův znak je doplněn dvěma menšími. V r. 1643 byla radnice vážně poškozena Švédy a tím pádem byla zničena veškerá dokumentace včetně kronik. Velkou proměnou prošla radnice v 19. stol. Byla rozšířena nástavbou druhého patra na místě ozdobné renesanční atiky. Modernizaci po 2. svět. válce přinesla úpravu vnitřních prostor. Byly rekonstruovány obě schodiště (venkovní), které byly odstraněny v 19. stol. Věž radnice je vysoká 40m. Na věži jsou dvojice novodobých ciferníků, větší ukazuje hodiny a menší minuty. Radnice měla i vězení, kde v letech 1610-1611 byl vězněn Jan Sarkander. Až do r. 1866 ohlašoval z věže přesný čas trubač. Radnice má rovněž krásné vnitřní nádvoří se schodištěm.
Součástí Radnice směrem do ul. Prusinovské je Turistické informační centrum, které spravuje Knihovna Kroměřížska. Radnice má v 1.patře krásnou obřadní místnost s vitrážemi Vladimíra Škrance. Vyúsťuje na balkonek s bočním schodištěm, které je zajímavé a fotogenické pro svatby.

NPÚ

33021/7-6009, 1000144641

Ústřední seznam kulturních památek

33021/7-6009, 1000144641
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022

Pamětní desky

Nezapomeneme

Informační smaltované tabulky

Radnice

Zdroje

Kroměřížská radnice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-11]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.