ENKM Objekty Pylony Pylon

Pylon

(dochovaný)

Vejvanovského

Komentář

Původně spolu s ostatními pylony v Podzámecké zahradě, později označovaly hranice města.
1680-1691 byly zhotoveny neznámým kameníkem v barokní podobě. Ve stěně pylonu je vsazena kopie znaku biskupa Stanislava Pavlovského.

1998 - Šutera Radomír, Kamenická huť - Nové základy včetně úpravy okolí, očištění, odstranění krust, nahrazení zkorodovaných čepů mosaznými, domodelování, přetmelení, retuše, barevné sjednocení, hydrofobizace.
1998 - Pavůček František, restaurátor - Rekonzervace, hydrofobizace.
2004 - Ministerstvo kultury ČR - Prohlášení za kul. památku - č.j. 20921/2004

NPÚ

101312, 1927258031

Ústřední seznam kulturních památek

101312, 1927258031
, zdroj: Patka 24. 3. 2015
zdroj: Patka 24. 3. 2015

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.