ENKM Objekty Pylony Pylon

Pylon

(dochovaný)

Havlíčkova

Komentář

původně jako ostatní pylony z Podzámecké zahrady,
cesta na Rataje - označuje hranice města

2001 - Mgr. Milotová Veronika - Přemístění a restaurování. Nový betonový základ, náhrada stávajících čepů za nerezové, očištění, odsolení, zpevnění, přetmelení, přespárování, hydrofobizace.
2005 - Mgr. Milotová Veronika - Tmelení, retuše, hydrofobizace.
2022 - MgA. Radka Levínská - revize osazení a doplňků, celková revitalizace

NPÚ

29995/7-6028, 1000141407

Ústřední seznam kulturních památek

29995/7-6028, 1000141407
, zdroj: Patka 24. 3. 2015
zdroj: Patka 24. 3. 2015