ENKM Objekty Budovy Psychiatrická nemocnice

Psychiatrická nemocnice

Havlíčkova 1265/50

Autor

Hubert Gessner

Komentář

Ve vestibulu administrativní budovy je umístěna pamětní deska k založení ústavu.

Na komplexu Psychiatrické léčebny jsou dvě různá stadia uměleckého vývoje. Větší část ústavu je postavena ve slohu vídeňské secese, obohacené detaily z lidového stavitelství. Názorným příkladem je výkropní kaple, která připomíná některá díla Dušana Jurkoviče. Dvě budovy ústavu, infekční pavilon a prádelna, jsou postaveny v duchu premoderního racionalismu. V celém areálu je provedena kvalitní diferenciace jednotlivých pavilonů pro nemocné dle závažnosti jejich onemocnění a náročnosti ošetřovatelské péče. Dále je kladen důraz na funkčnost a praktičnost hospodářsko technického zázemí. Velmi zdařilé je umístění administrativní budovy a kostela sv. Cyrila a Metoděje. Je situováno v hlavní ose zastavěné plochy vstupního a centrálního prostranství.

NPÚ

15643/7-6017, 1000126139

Ústřední seznam kulturních památek

15643/7-6017, 1000126139
, zdroj: Patka 11. 8. 2015
zdroj: Patka 11. 8. 2015

Pamětní desky

Zakladatelům Zemského léčebného ústavu - psychiatrická nemocnice

Zdroje

Psychiatrická nemocnice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Kostel svatého Cyrila a Metoděje. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

VRANÍKOVÁ, Radmila. Felix Skibiňský. Psychiatrická nemocnice (1905-1909). In: Kroměřížští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. stol. Kroměříž. 2005.

, zdroj: Patka 11.8.2015
zdroj: Patka 11.8.2015
, zdroj: Patka 11.8.2015
zdroj: Patka 11.8.2015