ENKM Osobnosti František Nábělek

Prof.PhDr. František Nábělek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 3. 5. 1884, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 10. 6. 1965 (81 let), Uherské Hradiště

Vzdělání

1901 maturita na gymnáziu v Kroměříži
Vídeňská univerzita, žákem známých botaniků Richarda Wettsteina (Wettsteinův systém rostlin) a Julia Wiesnera
1907 studia ukončil

Zaměstnání

krátce nastoupil na gymnázium v Brně
až do roku 1921 vyučoval na gymnáziu v Lipníku nad Bečvou
1909 - 1910 vědecká výprava na Blízký východ
1918 výprava na Balkán, procestoval také mnoho evropských zemí
Z cest si přivezl rozsáhlý materiál, který dále zpracovával téměř 20 let.

Od roku 1921 do roku 1939 opět vyučoval na gymnáziu v Brně. Roku 1925 habilitoval ze systematické botaniky na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde byl mezi léty 1925 až 1934 docentem a v létech 1934 až 1939 mimořádným profesorem.

V roce 1939 odešel do tehdejší odtržené Slovenské republiky kde se stal profesorem systematické botaniky na nově založené přírodovědecké fakultě tehdejší Slovenské univerzity v Bratislavě. Mezi roky 1945 až 1947 byl děkanem fakulty a v létech 1947 a 1948 rektorem Slovenské univerzity. V roce 1950 mu byla další pedagogická činnost znemožněna a byl z univerzity propuštěn.

Po nuceném odchodu z univerzity pracoval tři roky ve výzkumném ústavu potravinářském a od roku 1953 byl vedoucím v Arboretu Mlyňany, které přešlo pod správu Slovenské akademie věd. V arboretu zpracoval první ucelený seznam zde rostoucích rostlin „Květena Arboreta Mlyňany“.

1960 - odchod do důchodu

Rodina

Komentář

Narodil se jako nejstarší ze tří bratrů (o deset let mladší bratr Vojtěch vystudoval mimo přírodních věd i lékařství a o dvanáct let mladší bratr Ludvík byl lékařem, sestra Anna Nábělková byla klavírní virtuoska).

Po dobu svého působení na univerzitě v Bratislavě se také věnoval vzniku botanického ústavu a botanické zahrady, ve které byl současně ředitelem. Založil také botanickou knihovnu a herbář.

Slovenskou odbornou veřejností je mu přiznáváno, že vychoval mnoho nových slovenských botaniků. V městské části Bratislavy v Karlově Vsi, kde se nachází univerzitní botanická zahrada, je ulice nesoucí jeho jméno „Nábělkova ulica“.

Zdroje

František Nábělek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 6. 10. 2020