ENKM Objekty Budovy Probošství

Probošství

Stojanovo náměstí 5/3

Autor

Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu

Komentář

Ohradní zeď s bránami a brankou, výklenková kaplička.
Dnešní fara u sv. Mořice stojí na starobylé parcele, kde se již od 13. stol. nacházelo obydlí proboštů zdejší kolegiátní kapituly. Jádro domu vzniklo za probošta Benedikta Knaura ze Svitav (před 1607) a jeho poslední přestavbu inicioval Leopold Bedřich z Egkhu a Hungersbachu, dlouholetý probošt (1727-1761) a v letech 1758-1760 též olomoucký biskup. Sídlo bylo vybaveno luxusem odpovídajícím normám barokního šlechtice. V přízemí úřadu byl archiv a knihovna, patro sloužilo obytným účelům. Sídlo zdobily desítky obrazů a součástí byla zahrada s oranžérií.

NPÚ

30206/7-6009, 1000141633

Ústřední seznam kulturních památek

30206/7-6009, 1000141633
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Pamětní desky

Stojan Antonín Cyril

Informační smaltované tabulky

Probošství

Zdroje

Probošství Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org