ENKM Objekty Pomníky Pomník Jana Amose Komenského

Pomník Jana Amose Komenského

(dochovaný)

Komenského náměstí

Autor

Josef Axmann

Komentář

O zbudování se zasloužil kroměřížský Okrašlovací a zalesňovací spolek. Při modelování hlavy využil znalostí antropologa Jindřicha Matiegky, který je získal při ohledávání ostatků v Naardenu. Odlily Závody pro umělecko-průmyslové práce kovové Franty Anýže v Praze.

Dr. P. Škranc konstatuje jakousi suchou pedantnost. Autor se snažil o co nejvěrnější vystižení podoby Komenského. Studoval i jeho ostatky. Za války byla socha i se sochou TGM odvezena do Prahy včetně zvonů a vše bylo určeno k roztavení. K tomu už nedošlo a pomník se v r. 1945 vrátil na své místo. Pomník byl původně orientovaný čelem k ústí Vodní ulice, později po umístění sochy K. Gottwalda, musel být pomník otočen čelem ke Gottwaldovi, aby se mu nedíval na záda.

V roce 2000 bylo provedeno restaurátorem Mgr. Jaroslavem Budíkem přemístění a otočení v rámci parkových úprav - přesunutí na původní místo, nový podstavec.

NPÚ

14099/7-6026, 1000124434

Ústřední seznam kulturních památek

14099/7-6026, 1000124434
, zdroj: Patka 28. 3. 2015
zdroj: Patka 28. 3. 2015

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

ŠKRANC Pavel. Kroměříž. Kroměřížský zpravodaj. 1988, (3), s. 54-55.