ENKM Objekty Pomníky Pomník na památku c. a k. generála rytíře Václava Frierenbergera

Pomník na památku c. a k. generála rytíře Václava Frierenbergera

(dochovaný)

Velehradská

Komentář

Je umístěn na hřbitově, pomník, který tvořil součást náhrobku generála byl převezen ze starého hřbitova.

1997 - Šutera Radomír, Kamenická huť, Mgr. Budík Jaroslav - Nové základy, očištění, zpevnění, domodelování chybějících částí, barevné retuše, hydrofobizace.
2004 - Ministerstvo kultury ČR - Prohlášení za kul. památku - č.j. 20432/2004

NPÚ

101308, 1062906721

Ústřední seznam kulturních památek

101308, 1062906721
, zdroj: Patka 5. 8. 2019
zdroj: Patka 5. 8. 2019

Zdroje

Václav Jan Frierenberger. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org