ENKM Objekty Kříže Poklona - Mariánov

Poklona - Mariánov

Komentář

rozcestí jižně od dvora Mariánov s reliéfem sv. Isidora, modlícího se k Ukřižovanému.

2003 - Sysel Stanislav - Očištění, zpevnění, přetmelení, dotmelení defektů na nerezové čepy, obnoven pískovcový křížek, barevná retuše, hydrofobizace.
2004 - Ministerstvo kultury ČR - Prohlášení za kul. památku - č.j. 19932/2004

Kamenná Boží muka z r. 1887, sestávající z odstupňovaného soklu a oblého sloupu, završeného nástavcem s nikami a starším reliéfem sv. Isidora, modlícího se k Ukřižovanému. Skulptura je situována u křižovatky polních cest západně od města.

Kulturní památka, chráněno od 1. 12. 2004

NPÚ

101303, 1232051167

Ústřední seznam kulturních památek

101303, 1232051167
, zdroj: Patka 31. 5. 2011
zdroj: Patka 31. 5. 2011