ENKM Objekty Kaple Poklona Anděla strážce - na hřbitově

Poklona Anděla strážce - na hřbitově

Velehradská

Komentář

Vystavěna 1898-1899 a převezena z Koperníkové ulice na hřbitov, původně stávala v Koperníkově ulici před domem čp. 1429/32
Památkově chráněna s celou křížovou cestou

1999 - STAfiJA Janečka - Zemní práce, dlažby, opěrné a volné zdi, povrchy, fasády, krytina.
2004 - Kurial Jaroslav, Mgr. Budík Jaroslav - oprava omítek, odstranění sprejů, vosků, hydrofobizace.

Perůtka chybně uvádí jako kaple svaté Barbory

NPÚ

68465/7-6035, 1465263012

Ústřední seznam kulturních památek

68465/7-6035, 1465263012
, zdroj: Patka 14. 10. 2016
zdroj: Patka 14. 10. 2016

Zdroje

Křížová cesta Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-03]. Dostupné z: cs.wikipedia.org