ENKM Objekty Kaple Poklona Anděla strážce - na hřbitově

Poklona Anděla strážce - na hřbitově

Velehradská

Komentář

Vystavěna 1898-1899 a převezena z Koperníkové na hřbitov.

1999 - STAfiJA Janečka - Zemní práce, dlažby, opěrné a volné zdi, povrchy, fasády, krytina.
2004 - Kurial Jaroslav, Mgr. Budík Jaroslav - oprava omítek, odstranění sprejů, vosků, hydrofobizace.

NPÚ

68465/7-6035, 1465263012

Ústřední seznam kulturních památek

68465/7-6035, 1465263012
, zdroj: Patka 14. 10. 2016
zdroj: Patka 14. 10. 2016