ENKM Objekty Budovy Pivovar Černý orel - Wechova lékárna (Lékárna U černého orla)

Pivovar Černý orel - Wechova lékárna (Lékárna U černého orla)

Velké náměstí 24/9

Komentář

Novodobá fasáda pochází z r. 2009 a ukrývá jeden z nejzachovalejších měšťanských domů. Dnes je zde soukromý minipovar s restaurací a hotelem. V domě sídlila od r. 1734 lékárna U Černého orla. V r. 1436 zde již stál zděný dům, z něhož se zachoval zděný sklep a kamenná zdiva v přízemí. Rok 1436 datuje prkno z jedle. V 16. stol. měl dům podloubí. Další barokní přestavby byly v r. 1764 - na kamenném portálu sklepa.

NPÚ

16429/7-6009, 1000126980

Ústřední seznam kulturních památek

16429/7-6009, 1000126980
, zdroj: Patka 6. 12. 2021
zdroj: Patka 6. 12. 2021

Informační smaltované tabulky

Dům U černého orla

Zdroje

Minipivovar Černý orel Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-04]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.