ENKM Objekty Budovy Piaristická kolej - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Piaristická kolej - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Pilařova 7/1

Autor

Giovanni Pietro Tencalla

Komentář

Piarisická kolej - nyní Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž.
1687-1694 Raně barokní klášterní budova s arkádovým dvorem, je východně propojena s kostelem sv. Jana Křtitele a vytváří nároží Pilařovy ulice. Byla postavena na místě zbořené komendy johanitů. Piaristy do Kroměříže povolala biskup Lichtenstein. G.P. Tencalla rozšířil stavbu. Úzkým traktem podíl hradby, otevřeným v patře arkádami na toskánských sloupech spoji s novostavbou. Barokní výmalbu realizoval Jonas Drentwett - nazachovala se. Dvorní fasádu zdobily sluneční hodiny s chronogrameme 1713.
Na průčelní fasádě byly sekundárně umístěny pamětní desky Dr. A. Štrobacha a J. Ohérala.

NPÚ

33499/7-6009, 1000145146

Ústřední seznam kulturních památek

33499/7-6009, 1000145146
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Konzervatoř - stará piaristická kolej

Zdroje

Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 26.10.2015
zdroj: Patka 26.10.2015