ENKM Osobnosti Petr III. Jelito

Petr III. Jelito

Pseudonym(y)

zvaný Jelito/Gelito/Wurst též z Brna

Datum a místo narození

* 1325, Třešňovec u Lanškrouna

Datum a místo úmrtí

† 12. 2. 1387 (62 let), Olomouc

Obor působení

církev

Vzdělání

univerzita v Praze, v Bologni, v Perugii a v Římě, kde získal doktorát práv

Zaměstnání

1352–1355 papežská kurie jako auditor causarum papeže Inocence VI. a jako kancléř a hofmistr rakouského vévody Albrechta II. a užského probošta v Uhrách
1356 biskup churské diecéze - na přímluvu Karla IV.
1368 biskup v Litomyšli
1371–1381 arcibiskup v Magdeburgu
1381 biskup v Olomouci - spory s kapitulou i s pražským biskupem

Působil(a)

Olomouc, Magdeburg, Praha, Litomyšl

Komentář

Petr pocházel ze selské či nižší šlechtické rodiny, údajně vlastnící pozemky ve tvaru jelita.
Ovládal slovem i písmem pět jazyků. Často pobýval v blízkosti Karla IV., při jehož soudním dvoře působil.
1371 založil a na vlastní náklad dal vybudovat klášter bratří kanovníků svatého Augustina s kostelem svatého Mikuláše a svaté Kateřiny v Lanškrouně a dal mu připsat pozemky s vesnicí Nezamyslice.

Pohřben(a)

Byl pohřben do gotické krypty Katedrály sv. Václava v Olomouci, kterou dal kardinál František z Ditrichštejna při pozdějších úpravách zasypat a zazdít, dosud nebyla archeologicky prozkoumána.

Zdroje

Petr III. Jelito. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 1. 2. 2023