ENKM Objekty Budovy Pekařství Josefa Schmidta

Pekařství Josefa Schmidta

Riegrovo náměstí 189/24

Autor

Stanislav Musil

Komentář

Dvojice kroměřížských stavitelů se v projektu pekařství vyrovnávala s historickým prostředím Riegrova náměstí i se stylovou škálou architektury předešlého desetiletí. Dlouhé průčelí, obracející se do prostoru bývalého Zelného trhu, skrylo původní středověkou parcelaci. Fasádu autoři rozčlenili klasicistními motivy pilastrů s figulární výzdobou, z mnoha detailů je však poznat i jejich záliba ve formách architektonického kubismu.
, zdroj: Patka 15. 03. 2023
zdroj: Patka 15. 03. 2023

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.