ENKM Objekty Pamětní desky Zaměstancům velkostatku (padlým ve válce)

Zaměstancům velkostatku (padlým ve válce)

Sněmovní náměstí 1, umístěna na Arcibiskupský zámek

Text

ZA VLAST ZEMŘELI 1939 – 1945

KAREL BLINKA JAROSLAV MACURA
JOSEF FALDÝN JOSEF MACURA
JAN HOLUB NORBERT NISTLER
FRANTIŠEK HOVĚZÁK EMIL SLÁDEČEK
JINDŘICH HRADIL ANTONÍN SOVJÁK
JOSEF JINDŘICH JOSEF STRNADEL
JOSEF JUREK TOMÁŠ STRNADEL
JOSEF KUBALA JOSEF SUKUP
AMBROŽ KUREČKA FRANT. ŠABLATURA
JOSEF KUREČKA HYNEK ŠIPKA
KAREL KUREČKA JINDŘICH TKÁČ

NEZAPOMENEM

Komentář

Pamětní deska správním zaměstnancům kroměřížského velkostatku byla instalována v nádvoří arcibiskupského zámku.
, zdroj: Patka 23. 4. 2016
zdroj: Patka 23. 4. 2016

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007.