ENKM Objekty Pamětní desky Zaměstancům společnosti MAGNETON a.s.- 1939-1945

Zaměstancům společnosti MAGNETON a.s.- 1939-1945

Hulínská

Datum odhalení

7. 5. 1975

Text

Dnešní text : Padli 1939-1945 umístěna na vstupu do závodu (vrátnice)

Komentář

Původní deska s pracovníky firmy Lorenz
Karel Hütter 18. 5. 1923 4. 5. 1945, Kroměříž, Kotojedská, hrob 02/142
Serafín Kolesa 1920 1943 Breslau
Emil Macek 1902 1944 Bruck
František Procházka 8. 8. 1912 5. 5. 1945, granát, hrob 17/035
doplněno v roce 1975
Josef Jahna
František Kamenec
Adam Kříž
Antonín Skácel
Rostislav Strnadel
Oldřich Žůrek
, zdroj: Patka 31. 3. 2016
zdroj: Patka 31. 3. 2016