ENKM Objekty Pamětní desky Zalesnění Barbořiny

Zalesnění Barbořiny

Pamětní deska osobnosti: Jan Horák

Rok odhalení

2007

Text

Tento roztomilý lesní sad založil
a za pomoci několika přátel vysadil
v letech 1904 - 1907
vrchní rada zemského soudu
Jan Horák
předseda okresního soudu v Kroměříži
Budiž jemu věčná paměť!

září 1927 září 2007
rodina Kozánkova Stop vandalům
, zdroj: Patka 16. 2. 2023
zdroj: Patka 16. 2. 2023