ENKM Objekty Pamětní desky Vrobel František

Vrobel František

Pamětní deska osobnosti: František Vrobel

Kollárova 663/30, umístěna na Rodinný dům Mesenských

Autor

Vladimír Štábla

Datum odhalení

17. 5. 1963

Text

V TOMTO DOMĚ ŽIL A TVOŘIL V DOBĚ
KROMĚŘÍŽSKÉHO POBYTU OD R. 1927
A ZDE ZEMŘEL 10. KVĚTNA 1953 PROFESOR
FRANTIŠEK VROBEL
AKADEMICKÝ MALÍŘ, ILUSTRÁTOR
DOBRÝ ČLOVĚK

Komentář

Pamětní desku akademickému malíři, ilustrátorovi a pedagogu Františku Vrobelovi (1892–1953) pořídil Klub přátel umění v Kroměříži při příležitosti 10. výročí Vrobelova úmrtí. jejím autorem byl akad. sochař Vladimír Štábla z Hodonína, který také sejmul umělcovu posmrtnou masku. Odhalení desky na Vrobelově domě se mj. zúčastnila jeho manželka, členové pěvecko-hudebního spolku Moravan, projev přednesl spisovatel Jindřich Spáčil.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 11. 11. 2015
zdroj: Patka 11. 11. 2015