ENKM Objekty Pamětní desky Vejvanovský Pavel Josef

Vejvanovský Pavel Josef

Pamětní deska osobnosti: Pavel Josef Vejvanovský

Velké náměstí 112/61, umístěna na Minikátorský dům - dům P.J. Vejvanovského

Autor

Otáhal Karel

Datum odhalení

14. 6. 1971

Text

ZDE ŽIL A TVOŘIL
1666 – 1693
PAVEL JOSEF
VEJVANOVSKÝ
ČESKÝ BAROKNÍ
SKLADATEL

Komentář

Autorem pamětní desky je akademický sochař Karel Otáhal. Podnět ke zhotovení desky dal spisovatel Jindřich Spáčil, který také přednesl při odhalení projev.
, zdroj: Patka 11. 11. 2015
zdroj: Patka 11. 11. 2015