ENKM Objekty Pamětní desky Tyrš Miroslav

Tyrš Miroslav

Velké náměstí 47/39, umístěna na Dům U zlatého stromu

Autor

Sylvestr Harna

Datum odhalení

19. 6. 1932

Text

Dr. M. Tyrš
1865 1932

Komentář

Umělecký kritik a historik umění, spoluzakladatel tělocvičné organizace Sokol Miroslav Tyrš (1832–1884) se v Kroměříži v roce 1885 zúčastnil s delegací pražských Sokolů velké národní slavnosti při příležitosti svěcení praporu hudebního a pěveckého spolku Moravan. Ubytován byl na Velkém náměstí v rodině měšťana Lažnovského.
V roce 1939 byla pamětní deska odstraněna, podruhé pak byla odhalena 29. června 1945 za účasti představitelů města a zástupců Sokolské župy hanácké v Kroměříži.
, zdroj: Patka 27. 03. 2015
zdroj: Patka 27. 03. 2015