ENKM Objekty Pamětní desky Tyl Josef Kajetán

Tyl Josef Kajetán

Riegrovo náměstí 143/45

Datum odhalení

21. 8. 1948

Text

V ROCE 1848-49 BYDLEL V TOMTO DOMĚ
JOSEF KAJETÁN TYL
TVŮRCE NOVODOBÉHO ČESKÉHO
DRAMAT. UMĚNÍ, A NAPSAL ZDE
DRAMA KRVAVÉ KŘTINY

Komentář

Josef Kajetán Tyl (1808–1856),dramatik, prozaik a novinář, se účastnil jako poslanec ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži v roce 1848/1849. Napsal zde drama Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové. V době konání sněmu bydlel na Zelném rynku u krejčího Jana Valdy. Pamětní deska byla odhalena v roce 1948 při příležitosti výstavy 100 let českého národního života.
, zdroj: Patka 11. 11. 2015
zdroj: Patka 11. 11. 2015