ENKM Objekty Pamětní desky Tomek Václav Vladivoj

Tomek Václav Vladivoj

Gen. Svobody 1192/39

Autor

Beck Jan

Datum odhalení

21. 6. 1925

Text

ZA ÚSTAVODÁRNÉHO SNĚMU R. 1848-9
BYDLIL V TOMTO DOMĚ ČESKÝ POSLANEC A DĚJEPISEC
VÁCLAV VLADIVOJ TOMEK

Komentář

Václav Vladivoj Tomek (1818–1905), právník, historik, politik a pedagog, soukromý učitel v rodině Františka Palackého, bydlel jako poslanec říšského sněmu v Kroměříži v budově při vstupu do Květné zahrady u vrchního arcibiskupského zahradníka Helera. Pamětní desku nechal zhotovit při příležitosti konání Zemské hospodářské výstavy v roce 1925 arcibiskup Leopold Prečan na podnět Antonína Breitenbachera.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 12. 03. 2015
zdroj: Patka 12. 03. 2015